KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Anasayfa KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Erberk makina(“VERİ SORUMLUSU”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı
Elde edilen kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

3-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz VERİ SORUMLUSU tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

4-Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler;
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için,
-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
Amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.